Sobrance.tv Logo

Najnovšie videá

SOBRANSKÝ MAGAZÍN 479. VYDANIE

16.02.2024 | Sobranský magazín

SOBRANSKÝ MAGAZÍN 479. VYDANIE

Nie je to tak dávno, čo sa s odchodom Troch kráľov v januári začala sezóna radosti, hojnosti a zábavy. Na jej úplnom konci sa v regiónoch Slovenska konajú plesy, fašiangové sprievody a hody vyjadrujúce radosť z nastávajúcej jari. Výnimkou neboli ani Sobrance.

10. Zasadnutie mestského zastupiteľstva v Sobranciach

09.02.2024 | Mestské zastupiteľstvo

10. Zasadnutie mestského zastupiteľstva v Sobranciach

Dňa 25. januára 2024 sa v spoločenskej miestnosti Domu kultúry v Sobranciach uskutočnilo 10. zasadnutie tunajšieho mestského zastupiteľstva. V predmetných otázkach riešilo zastupiteľstvo predĺženie žiadostí o viaceré granty aj voľbu člena komisie MsZ. Program rokovania : 1:04 1. Otvorenie 4:24 2. Kontrola plnenia uznesení MsZ 6:37 3. Plnenie oprávnení poslancov zo zasadnutia MsZ konaného dňa 23.11.2023 8:10 4. Oprávnenia poslancov 9:23 5. Diskusia 55:05 6. Voľba člena komisie mestského zastupiteľstva 59:39 7. Predloženie žiadosti o grant s názvom Osadenie štyroch meračov rýchlosti v meste Sobrance, z nadácie Allianz 1:02:20 8. Predloženie žiadosti o grant s názvom Carpathian Youth for Art (CY4Art) prostredníctvom cezhraničného programu Intereg NEXT Maďarsko-Slovensko-Rumunsko-Ukrajina 1:04:52 9. Informatívna správa z vykonanej kontroly hlavným kontrolórom mesta 1:06:19 10. Správa o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra za rok 2023 1:07:34 11. Rôzne A. Žiadosť o prevod pozemku vo vlastníctve mesta B. Žiadosť o prenájom časti kotolne C. Žiadosť od spoločnosti EUROPA plus s.r.o. D. Vypovedanie zmluvy pre umiestnenie Z-Boxu 1:23:07 12. Záver

SOBRANSKÝ MAGAZÍN (478): Kto sa stará o Sobrančanov v jeseni ich života?

09.02.2024 | Sobranský magazín

SOBRANSKÝ MAGAZÍN (478): Kto sa stará o Sobrančanov v jeseni ich života?

Prvý december minulého roku bol pre Zariadenie opatrovateľskej služby a Zariadenie pre seniorov dôležitým míľnikom. Oslávili 15. výročie od svojho zriadenia a 15 rokov svojej služby chorým a starým nášho regiónu. Aká je cena života? Je ľudský plod len akýsi zhluk buniek? Urobiť si vlastný názor mohol prísť každý na výstavu o ľudskom embryu v priestoroch Russay vily v Sobranciach.

SOBRANSKÝ MAGAZÍN (477): Každá kvapka krvi je vzácna

01.02.2024 | Sobranský magazín

SOBRANSKÝ MAGAZÍN (477): Každá kvapka krvi je vzácna

Krv má cenu nad zlato. Presvedčili sme sa o tom počas Primátorskej kvapky krvi, kam ju od skorých ranných hodín prišli darovať pravidelní darcovia, ale aj prvodarcovia. Ako sme vás informovali už v jednej z predošlých častí Sobranského magazínu, mesto chystá nový nálepkový systém zberu odpadu. Aký postoj k tomuto rozhodnutiu zaujali občania Sobraniec?

SOBRANSKÝ MAGAZÍN (476): Sobrance privítali návštevu z ministerstva

25.01.2024 | Sobranský magazín

SOBRANSKÝ MAGAZÍN (476): Sobrance privítali návštevu z ministerstva

Sobrance navštívil na pozvanie 2. Základnej školy v Sobranciach štátny tajomník pre šport, tajomník Ján Krišanda. S vedením mesta aj učiteľmi školy sa podelil o svoje skúsenosti pri riadení rezortu školstva v oblasti športu a poradca štátneho tajomníka poinformoval o prebiehajúcej transformácii systému a zriadení nového ministerstva pre šport a cestovný ruch. Ani zima, ani mráz nezastavia Sobranského športového ducha. Presvedčiť sa o tom môžete v dnešnom vydaní Sobranského magazínu.

SOBRANSKÝ MAGAZÍN 475. VYDANIE

19.01.2024 | Sobranský magazín

SOBRANSKÝ MAGAZÍN 475. VYDANIE

Sobrančanov čakajú v novom roku zmeny aj v zbere odpadu. Nový nálepkový systém má pomôcť obyvateľom s odpadom ekonomickejšie aj ekologickejšie. Mesto Sobrance aktívne rieši problém s výskytom syfilisu na svojom území. Pracovníci komunitného centra zbierajú údaje a pomáhajú hľadať deti, ktoré sa zdržiavajú v mieste diagnostikovania prenosného ochorenia, alebo sú ním nakazené.