Sobrance.tv Logo

O projekte

Panoráma mesta Sobrance
SOBRANSKÝ MAGAZÍN je projekt výroby a vysielania obrazového spravodajského magazínu o živote a aktuálnom dianí v meste a jeho okolí. Jeho cieľom je zvýšiť záujem občanov o verejné dianie a posilniť úroveň transparentnosti v rámci činnosti miestnej samosprávy. Magazín je zároveň jednou z najefektívnejších foriem mediálnej komunikácie samosprávy s občanmi. Projekt vznikol z iniciatívy mestského úradu v rámci budovanej viacúčelovej optickej siete firmy LEKOS. Keďže výroba kvalitného audiovizuálneho obsahu je nielen technicky, ale aj finančne náročná, projekt funguje s výrazným príspevkom firmy LEKOS.
Zastupoteľstvo mesta Sobrance
Magazín dostáva do povedomia obyvateľov mesta aktivity a kompetencie mestského úradu, jeho organizácií, podujatí, prináša informácie o strategických projektoch a rokovaniach mestského zastupiteľstva. Magazín tiež poskytuje pravidelný priestor poslancom mestského zastupiteľstva, aby ponúkol a priblížil obraz práce volených predstaviteľov mesta.
Obsah magazínu môžu ovplyvniť aj diváci. Svoje nápady na nové reportáže a postrehy na spracované príspevky, zasielajte na adresu redakcie: tv@sobrance.tv