Sobrance.tv Logo

Najnovšie videá

Posviacka televízneho štúdia v Sobranciach

20.02.2018 | Ostatné

Sobranský Magazín
199. vydanie

19.04.2018 | Sobranský magazín

Prvá regionálna výstava kraslíc v Sobranciach vstúpila do svojho finálne. Mesto Sobrance i Združenie mesta a obcí Sobranského regiónu sa všetkým vystavujúcim spoločne poďakovali na pôde Mestského úradu v Sobranciach. Pamiatkou na prvý ročník im budú unikátne sošky v tvare veľkonočnej kraslice. Nelichotivý stav odpadu, stav realizácie projektov, či myšlienka výstavby pomníka dvornej cisárovnej Sisi, Irme Sztarayovej...aj to boli témy, o ktorých rokovali poslanci v Sobranciach na svojom marcovom zasadnutí. Aj na prvom jarnom zastupiteľstve nechýbal záujem o veci verejné zo strany obyvateľov mesta. Viac sa dozviete v aktuálnom Sobranskom magazíne.

Sobranský Magazín
198. vydanie

12.04.2018 | Sobranský magazín

Budova Domu kultúry v Sobranciach je centrom diania mnohých kultúrno-spoločenských podujatí v meste. V súčasnosti je pod správou Centra voľného času, ktoré sídli v jej priestoroch. Hroziaci zánik centra v roku 2015 i nevyhnutná rekonštrukcia interiérových priestorov, ktorou budova prešla za posledné roky budú témou Sobranského magazínu v nasledujúcich minútach.