Sobrance.tv Logo

Najnovšie videá

Sobranský Magazín
344. a 345. vydanie

16.07.2021 | Sobranský magazín

Letné prázdniny sú už v plnom prúde a s nimi aj letné detské tábory. Tak ako každý rok, aj tentokrát si CVČ pripravilo pre deti viacero zaujímavých turnusov. Každý z turnusov má svoju tému, podľa ktorej je zostavený aj program celého týždňa. Súčasťou každého turnusu budú aj rôzne súťaže a hry, návšteva mestského kúpaliska, či zaujímavé výlety.

Sobranský Magazín
342. a 343. vydanie

09.07.2021 | Sobranský magazín

Letné prázdniny sa už pomaly ale isto rozbehli a s nimi aj sezóna letných kúpalísk. Prvých návštevníkov si užíva aj letné kúpalisko v Sobranciach. Na kúpalisko v Sobranciach prichádzajú aj zahraniční hostia

18. Zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Sobranciach 24.06.2021

09.07.2021 | Mestské zastupiteľstvo

Sobranský Magazín
341. vydanie

25.06.2021 | Sobranský magazín

Poslanci v Sobranciach rokovali aj posledný týždeň pred letnými prázdninami. Program rokovania pozostával zo 17 bodov. Rokovalo sa o zmene rozpočtu mesta, o podmienkach poskytovania jednorazových sociálnych dávok, či o pláne kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra mesta Sobrance.

Sobranský Magazín
340. vydanie

18.06.2021 | Sobranský magazín

Dňa 16.06.2021 sa v MSKS v Sobranciach uskutočnilo stretnutie Tematickej komisie pre životné prostredie, ktorá je súčasťou Rady partnerstva Košického samosprávneho kraja. Zúčastnili sa ho zástupcovia miest, obcí a miestnych samospráv aj členovia tematickej komisie pre životné prostredie. Tá je zodpovedná za zber projektových zámerov pre nové programovacie obdobie 2021-2027.

Sobranský Magazín
339. vydanie

10.06.2021 | Sobranský magazín

Po dlhej zime a upršaných jarných mesiacoch sme sa konečne dočkali leta. Dni sú čoraz horúcejšie a nič nie je lepšie ako stráviť deň na kúpalisku. S našou kamerou sme sa pozreli ako vrcholia prípravy na tohtoročnú letnú sezónu a na čo sa môžete tešiť. CVČ v Sobranciach čiastočne obnovilo svoju činnosť od 1.júna kedy okres Sobrance opäť prešiel do ružovej farby. Centrum zorgnizovalo pre deti rôzne podujatia a postupne začalo aj s krúžkovou činnosťou. Obnovila sa činnosť Drobček klubu, taktiež záujmového útvaru Integráčik a tiež fitness klub.