Sobrance.tv Logo

Najnovšie videá

Sobranský Magazín
305. vydanie

17.09.2020 | Sobranský magazín

Mestské zastupiteľstvo v Sobranciach sa tohto roku stretlo už 13. krát, aby prerokovali najnovšie záležitosti a návrhy poslancov. V súvislosti s koronakrízou sa primátor rozhodol presunúť zasadanie do väčších priestorov Domu kultúry, aby sa tak čo najviac eliminovalo ohrozovanie poslancov a obyvateľov mesta.

Sobranský Magazín
304. vydanie

10.09.2020 | Sobranský magazín

Prázdniny a šesť mesiacov dištančného štúdia sa skončilo, základné aj stredné školy privítali 2. septembra opäť svojich žiakov v novom školskom roku, hoci trochu netradične meraním teploty a dezinfekciou rúk. Môžu za to opatrenia rezortu školstva, ktorými sa musí riadiť každá škola, ak si chce svoje otvorené brány zachovať aj naďalej. V Sobranciach sme navštívili obidve základne školy, ktoré v meste pôsobia, aby sme sa pozreli, ako prebieha výučba žiakov v sprísnených epidemiologických podmienkach.

Sobranský Magazín
303. vydanie

03.09.2020 | Sobranský magazín

Tradície a folklór sú neodmysliteľným bohatstvom celého Zemplína, svoje o tom vie aj ženská spevácka skupina Sobrančanky, ktorá sa svojimi hudobnými vystúpeniami stará o prehlbovanie povedomia našich zabudnutých piesní. A hoci sa myšlienka vzniku tohto hudobného telesa zrodila iba pred piatimi rokmi, dnes je Ženská spevácka skupina Sobrančanky dôležitou súčasťou kultúrneho života Sobranského okresu. Od 28. augusta si môže verejnosť užiť vystúpenie Sobrančaniek aj z pohodlia domova. Boli sme totiž svedkami uvedenia ich prvého CD nosiča.

Sobranský Magazín
303. vydanie

03.09.2020 | Sobranský magazín

Tradície a folklór sú neodmysliteľným bohatstvom celého Zemplína, svoje o tom vie aj ženská spevácka skupina Sobrančanky, ktorá sa svojimi hudobnými vystúpeniami stará o prehlbovanie povedomia našich zabudnutých piesní. A hoci sa myšlienka vzniku tohto hudobného telesa zrodila iba pred piatimi rokmi, dnes je Ženská spevácka skupina Sobrančanky dôležitou súčasťou kultúrneho života Sobranského okresu. Od 28. augusta si môže verejnosť užiť vystúpenie Sobrančaniek aj z pohodlia domova. Boli sme totiž svedkami uvedenia ich prvého CD nosiča.

Sobranský Magazín
302. vydanie

27.08.2020 | Sobranský magazín

Je známe, že starších ľudí okrem zdravotných ťažkostí najviac trápia samota a pocit zbytočnosti. A naopak najväčšiu radosť majú, ak cítia, že môžu byť užitoční a nepatria do "starého železa". Aj preto vítajú organizáciu kultúrnych, športových a iných spoločenských aktivít pre seniorov. Mnohé z nich sa môžu uskutočniť aj vďaka podpore mesta, iné si sobranskí seniori organizujú aj vo vlastnej réžii. Vylepšiť podmienky seniorov na stretávanie sa, sa v blízkej dobe v Sobranciach podarí aj vďaka rekonštrukcii priestorov, na ktorú mestská samospráva získala finančné prostriedky z minuloročného zasadnutia vlády.

Sobranský Magazín
301. vydanie

20.08.2020 | Sobranský magazín

Slovensko patrí medzi krajiny s pomerne vysokým zastúpením rómskeho etnika. Zvlášť charakteristické je to pre východnú časť Slovenska. Riešeniu problematiky marginalizovaných rómskych komunít napomáhajú zriadené komunitné centrá. Medzi vyše 100 centrami po celom Slovensku sa jedno z nich nachádza aj v Sobranciach. Zlepšiť podmienky pre prácu komunitným i terénnym sociálnym pracovníkom sa v Sobranciach podarilo výstavbou novej budovy Komunitného centra, ktorá sa v týchto dňoch úspešne skolaudovalo.