Sobrance.tv Logo

Najnovšie videá

Sobranský Magazín
280. vydanie

27.03.2020 | Sobranský magazín

Slovensko i celý svet naďalej bojuje zo šíriacou sa vírusovou infekciou nového koronavírusu COVID-19. Prvé opatrenia v tejto súvislosti mesto Sobrance prijalo už na zasadnutí Krízového štábu a riaditeľov organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta 9. marca. Aktuálne informácie zo zasadnutí krízového štábu nájdu obyvatelia na webovej stránke mesta, sú vyhlasované prostredníctvom mestského rozhlasu a zverejňované na sociálnych sieťach. Spoločnosť LEKOS v uplynulých dňoch zabezpečila osadenie prenosovej techniky v oboch katolíckych chrámoch v meste Sobrance. Vďaka tomu už v tomto týždni realizovala prvé živé prenosy na portál www.sobrance.tv ako aj do lokálnej Televízie Sobrance, ktorá je dostupná v optických rozvodoch LEKOSU.

Sobranský Magazín
279. vydanie

19.03.2020 | Sobranský magazín

Koronavírus zastavil kultúrno-spoločenský život aj v meste Sobrance. V aktuálnom Sobranskom magazíne Vám prinášame prehľad súčasnej situácie na úradoch a školách. Aj napriek aktuálnej celosvetovej pandémii sa nezastavil náš kalendár. Je tu jar a blížiaci sa termín Veľkej noci - k nej neodmysliteľne patria veľkonočné kraslice.

Sobranský Magazín
278. vydanie

12.03.2020 | Sobranský magazín

8. marec patrí všetkým ženám po celom svete. Prvý marcový víkend oslavujeme Medzinárodný deň žien. Je tomu tak od roku 1910, kedy bol tento sviatok zavedený na Medzinárodnej ženevskej konferencii. Stalo sa tak k výročiu štrajku newyorských krajčírok, ktoré bojovali za zrušenie 10-hodinového pracovného času, proti nízkym mzdám, pracovným podmienkam a za rovnoprávnosť. Oficiálne bol Medzinárodný deň žien vyhlásený ako sviatok Organizáciou spojených národov v roku 1977. V Československu sa po prvýkrát oslavoval v roku 1921 a o rok neskôr už nadobudol masový charakter. Toľko krátke historické okienko a teraz poďme do súčasnosti...

Sobranský Magazín
277. vydanie

05.03.2020 | Sobranský magazín

Fašiangy a s nimi spojené zvyky majú na celom Slovensku dlhoročnú tradíciu a región Zemplína nie je výnimkou. Obdobie medzi Troma kráľmi a Popolcovou stredou sa v histórii označuje za najbujarejšiu časť roka, spájanú najmä so zábavou, spevom a tancom. Fašiangové podujatia pripomínajúce zvyky a tradície zašlých čias pred začatím 40-dňového pôstu organizovali viaceré samosprávy Zemplína. V Sobranciach neboli výnimkou.

Sobranský Magazín
276. vydanie

27.02.2020 | Sobranský magazín

Pri príležitosti Svetového dňa chorých sa v kaplnke Regionálnej nemocnice v Sobranciach slávila odpustová slávnosť už jedenásty rok po sebe. V Centre voľného času v Sobranciach sa stretli nádejní riešitelia geografickej olympiády.

10. Zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Sobranciach 13.2.2020

27.02.2020 | Mestské zastupiteľstvo