Sobrance.tv Logo

Najnovšie videá

SOBRANSKÝ MAGAZÍN 492. VYDANIE

17.05.2024 | Sobranský magazín

SOBRANSKÝ MAGAZÍN 492. VYDANIE

Deň víťazstva nad fašizmom a ukončenie druhej svetovej vojny si v Sobranciach pripomenuli položením vencov pri Pamätníku vojakov Červenej armády. Mesto Sobrance spolu s rímskokatolíckym dekanom Antonom Matinom oslávilo jeho nádherné jubileum. K oslave sa pripojilo vedenie mesta a hostia z blízka a z ďaleka. Toto a ešte omnoho viac nájdete v dnešnom vydaní Sobranského magazínu.

SOBRANSKÝ MAGAZÍN (491): Seniori sa popasovali s prózou a poéziou

10.05.2024 | Sobranský magazín

SOBRANSKÝ MAGAZÍN (491): Seniori sa popasovali s prózou a poéziou

Prednes poézie a prózy stále nevychádza z módy. O tom svedčili dôchodcovia z Denného centra. Gymnázium Sobrance funguje v projekte ERASMUS+ už niekoľko rokov, vďaka čomu môžu jeho študenti spoznávať nielen nové jazyky, ale aj ich krajiny a kultúry. Ako vyzerala návšteva zahraničných študentov v Sobranciach? Dozviete sa v tejto časti Sobranského magazínu.

12. Zasadnutie mestského zastupiteľstva v Sobranciach

07.05.2024 | Mestské zastupiteľstvo

12. Zasadnutie mestského zastupiteľstva v Sobranciach

Dňa 25. apríla 2024 sa v Dome kultúry uskutočnilo 12. zasadnutie mestského zastupiteľstva v Sobranciach. Pozrite si, o čom poslanci rokovali: 00:00 Program rokovania 01:13 1. Otvorenie 07:15 2. Kontrola plnenia uznesení MsZ 08:30 3. Plnenie oprávnení poslancov zo zasadnutia MsZ konaného dňa 25.01.2024 09:54 4. Oprávnenia poslancov 22:17 5. Zmena rozpočtu Mesta Sobrance na rok 2024 – č. 1 29:03 6. Návrh VZN Mesta Sobrance č. 1/2024 ktorým sa mení a dopĺňa VZN Mesta Sobrance č. 6/2023 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území mesta Sobrance 33:12 7. Návrh VZN Mesta Sobrance č. 2/2024 ktorým sa mení a dopĺňa VZN Mesta Sobrance č. 7/2023 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území mesta Sobrance 50:00 8. Návrh VZN Mesta Sobrance č. 3/2024 Územný plán mesta Sobrance - zmeny a doplnky č.6 1:01:24 9. Predloženie žiadosti o poskytnutí dotácie na projekt ,,Stavebné úpravy bytových domov nižšieho štandardu A (súp. č. 1403) a B (súp. č. 1404) na ulici Michalovskej, Sobrance' 1:04:57 10. Stanovisko v vyradeniu Špeciálnej základnej školy, Sobrance a jej súčasti a stanovisko k zaradeniu Špeciálnej základnej školy ako organizačnej zložky Spojenej školy internátnej, Michalovce a stanovisko k zaradeniu elokovaného pracoviska Gorkého 1044/34 Sobrance ako súčasť Spojenej školy internátnej, Michalovce. 1:17:59 11. Rôzne 1:42:49 12. Diskusia 1:48:43 13. Záver

SOBRANSKÝ MAGAZÍN (490): Ako Sobrance oslávili Deň Zeme?

03.05.2024 | Sobranský magazín

SOBRANSKÝ MAGAZÍN (490): Ako Sobrance oslávili Deň Zeme?

Je to už viac ako polstoročie, odkedy oslavujeme 22. apríl ako Deň Zeme. Do celosvetového úsilia chrániť poklady prírody pre budúce generácie sa v týždni tohto sviatku zapojilo aj mesto Sobrance. Stavanie mája je jednou z najkrajších a najfarebnejších ľudových tradícií, ktorú si pripomína aj mesto Sobrance. Zvyk našich predkov si Sobrančania pripomínajú v predvečer 1. mája. Na námestí pred mestským úradom za sprievodu hudby a tanca vyrástol nový máj, symbol jari a života.

SOBRANSKÝ MAGAZÍN 489. VYDANIE

26.04.2024 | Sobranský magazín

SOBRANSKÝ MAGAZÍN 489. VYDANIE

Mesto sa ešte v minulom roku zapojilo do projektu MOPS 3 – mestskej občianskej a preventívnej služby. Od začiatku roka pracuje v Sobranciach 8 strážnikov, ktorí pomáhajú samospráve udržiavať poriadok, čistotu a bezpečie v meste. Pred sedemdesiatimi rokmi bola budova Domu kultúry postavená a zariadená. Po dobu sedemdesiat rokov slúžili divákom na sedenie pôvodné sedadlá na balkóne divadelnej sály. Spolu so zamestnancami Centra voľného času Sobrance sa to však mestu podarilo zmeniť.

SOBRANSKÝ MAGAZÍN 487. VYDANIE

11.04.2024 | Sobranský magazín

SOBRANSKÝ MAGAZÍN 487. VYDANIE

Hoci sa s futbalovou loptou kamarátia iba krátko, dokážu už veľké veci. Dokonca aj zaplniť športovú halu. Deti z futbalovej kategórie U9 odohrali svoj premiérový zápas – Junior Cup. Mesiac marec so sebou neprináša len nástup prvých jarných dní. Každý bez rozdielu vie, že marec sa od nepamäti spája s literatúrou. Žiaci 1. základnej školy z čitateľského a filmového krúžku strávili Noc s Andersenom. Rezortný deň MIRRI potvrdil, že je lepšie raz vidieť, ako stokrát počuť. Mesto Sobrance privítalo ministra investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR Richarda Rašiho.