Sobrance.tv Logo

Sobranský magazín 2019

2019 2018 2017 2016 2015 2014

O projekte

Sobranský Magazín
264. vydanie

05.12.2019 | Sobranský magazín

Sviecam boli odjakživa pripisované rôzne vlastnosti. V minulosti nebola svieca využívaná len ako zdroj svetla, ale verilo sa, že posilňovala oslabnuté slnko a neskôr sa stala symbolom solidarity, viery a nádeje. Aj u nás, v Sobranciach, si každý rok rozsvecujeme sviečku na adventnom venci a takto štartujeme tú najkrajšiu časť roka. V meste Sobrance si každoročne nové, i staronové rodiny a hlavne tých najnovších občanov uctí primátor mesta a slávnostne ich uvíta do života.

Sobranský Magazín
263. vydanie

28.11.2019 | Sobranský magazín

V septembri tohto roka v meste Sobranciach uplynuli dva roky od zriadenia Mestskej polície, ktorá bola jednou z priorít okresného mesta už niekoľko rokov predtým. Zriadená bola 1. septembra 2017 na základe Všeobecného záväzného nariadenia o zriadení mestskej polície ako poriadkového útvaru mesta Sobrance.

Sobranský Magazín
262. vydanie

21.11.2019 | Sobranský magazín

Vzhľadom na zastúpenie marginalizovaných rómskych komunít v meste Sobrance sa aj miestna samospráva snaží realizovať opatrenia za účelom podpory integrácie príslušníkov marginalizovaných rómskych komunít. Aj naše mesto je preto prevádzkovateľom centra, kde rôzne služby, činnosti a poradenstvo využívajú nielen ľudia zo sociálne znevýhodneného prostredia, ale aj tí, ktorí sa ocitli na pokraji spoločnosti alebo potrebujú pomoc pri riešení svojich problémov. Vzniklo a pracuje na základe národného projektu pre komunitné centrá.

Sobranský Magazín
261. vydanie

14.11.2019 | Sobranský magazín

Výstava výšiviek troch generácii žien z jednej rodiny.

Sobranský Magazín
260. vydanie

07.11.2019 | Sobranský magazín

Jeseň má vo svojich vreckách viac zlata než ktorékoľvek iné ročné obdobie a pomaly strieda leto. Jeseň života takisto pomaly vystrieda mladosť, zanecháva nám zlato v hrudiach a striebro na hlave. Práve v októbri vzdávame úctu šedinám starších ľudí rôznymi malými činmi, milými vystúpeniami, či skromným slovkom „Ďakujem“. Je to mesiac, v ktorom sa každý snaží spríjemniť život starším členom nielen svojej rodiny, ale všetkým skôr narodeným vo svojom okolí.

Sobranský Magazín
259. vydanie

31.10.2019 | Sobranský magazín

Aktuálny Sobranský magazín Vás poinformuje o tom ako prebiehalo výjazdové rokovanie vlády v Sobranciach. Ako vládny kabinet zhodnotil plnenie akčného plánu v meste a okrese a akou dotáciou vláda podporila samosprávy a organizácie? Návšteva a prehliadka Regionálnej nemocnice v Sobranciach, aj bodka za ukončením 2. etapy rekonštrukcie tepelného hospodárstva v meste za účasti vládnych predstaviteľov. Aj o tom bude aktuálny spravodajský magazín. Snooker - hra britských džentlmenov má odteraz svoj športový stánok aj v Sobranciach. Zúčastnili sme sa otvorenia prvého snooker baru v meste.
Partneri projektu Sobranský magazín

LEKOS logo
Sobrance logo