Sobrance.tv Logo

Sobranský magazín 2022

2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014

O projekte

SOBRANSKÝ MAGAZÍN 405. VYDANIE

16.09.2022 | Sobranský magazín

SOBRANSKÝ MAGAZÍN 405. VYDANIE

Mesto Sobrance pamätá aj na svojich najmenších obyvateľov, preto 9.9. v Dome kultúry pripravilo Slávnostné uvítanie detí do života. Na mestskom futbalovom štadióne v Sobranciach sa uskutočnilo neformálne vzdelávanie pre prijímateľov sociálnych služieb v DSS pod názvom Barlička nádeje. V Dome kultúry sa 10.9. uskutočnilo Prijatie jubilantov mesta, ktoré už dlhé roky patrí k obľúbeným podujatiam mesta.

SOBRANSKÝ MAGAZÍN 404. VYDANIE

09.09.2022 | Sobranský magazín

SOBRANSKÝ MAGAZÍN 404. VYDANIE

31. augusta sa v divadelnej sále CVČ v Sobranciach uskutočnilo nádherné podujatie s názvom Folklór nás spája. V stredu podvečer sme sa rozlúčili s tohtoročným Letom na kúpalisku. Akcia sa niesla v znamení dobrej hudby a veselých úsmevov.

SOBRANSKÝ MAGAZÍN 403. VYDANIE

02.09.2022 | Sobranský magazín

SOBRANSKÝ MAGAZÍN 403. VYDANIE

V letných mesiacoch je jedným z najatraktívnejších športov plážový volejbal. Ten sa v Sobranciach teší veľkej obľube. 27. augusta sa fanúšikovia tohto športu stretli na 1. ročníku ĎURKO CUP turnaja v plážovom volejbale. Dňa 25. augusta sa v dome kultúry uskutočnilo v poradí už 26. mestské zastupiteľstvo. Pozrite si, o čom rokovali poslanci.

SOBRANSKÝ MAGAZÍN 402. VYDANIE

30.08.2022 | Sobranský magazín

SOBRANSKÝ MAGAZÍN 402. VYDANIE

Leto sa pomaly blíži ku koncu a čoskoro začne nový školský rok. 1. ZŠ v Sobranciach ešte pred otvorením brán v septembri zorganizovala Letnú školu. V 2. polovici augusta sa v CVČ v Sobranciach uskutočnil denný letný tábor pre rómske deti s názvom Leto fantasy.

SOBRANSKÝ MAGAZÍN 401. VYDANIE

23.08.2022 | Sobranský magazín

SOBRANSKÝ MAGAZÍN 401. VYDANIE

Vidia to Sobrančania bývajúci hlavne na sídliskách – neporiadok v uliciach a najmä okolo smetných kontajnerov. Aj mesto Sobrance, podobne ako iné mestá na Slovensku dlhodobo bojuje s neporiadkom pri smetných nádobách v okolí panelových domov. Oku pozorného obyvateľa iste neušli nové odpadové staničky vo viacerých lokalitách v rámci mesta. Prázdniny sa nám už prehupli do druhej polovice a vy neviete aký program ešte deťom vymyslieť, aby sa nenudili? Pomôže Vám s tým mestské kúpalisko v Sobranciach, ktoré pre deti pravidelne pripravuje Detský deň na kúpalisku. Počas toho posledného čakali na deti aj novinky.

SOBRANSKÝ MAGAZÍN 400. VYDANIE

15.08.2022 | Sobranský magazín

SOBRANSKÝ MAGAZÍN 400. VYDANIE

V mesiaci august začalo mesto Sobrance najväčšiu investičnú akciu roka. Rekonštrukcie sa dočkajú viaceré mestské komunikácie, chodníky a parkoviská. Malí Sobrančania si opäť užili detský deň na kúpalisku.
Partneri projektu Sobranský magazín

LEKOS logo
Sobrance logo