Sobrance.tv Logo

Sobranský magazín 2021

2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014

O projekte

Sobranský Magazín
340. vydanie

18.06.2021 | Sobranský magazín

Dňa 16.06.2021 sa v MSKS v Sobranciach uskutočnilo stretnutie Tematickej komisie pre životné prostredie, ktorá je súčasťou Rady partnerstva Košického samosprávneho kraja. Zúčastnili sa ho zástupcovia miest, obcí a miestnych samospráv aj členovia tematickej komisie pre životné prostredie. Tá je zodpovedná za zber projektových zámerov pre nové programovacie obdobie 2021-2027.

Sobranský Magazín
339. vydanie

10.06.2021 | Sobranský magazín

Po dlhej zime a upršaných jarných mesiacoch sme sa konečne dočkali leta. Dni sú čoraz horúcejšie a nič nie je lepšie ako stráviť deň na kúpalisku. S našou kamerou sme sa pozreli ako vrcholia prípravy na tohtoročnú letnú sezónu a na čo sa môžete tešiť. CVČ v Sobranciach čiastočne obnovilo svoju činnosť od 1.júna kedy okres Sobrance opäť prešiel do ružovej farby. Centrum zorgnizovalo pre deti rôzne podujatia a postupne začalo aj s krúžkovou činnosťou. Obnovila sa činnosť Drobček klubu, taktiež záujmového útvaru Integráčik a tiež fitness klub.

Sobranský Magazín
338. vydanie

04.06.2021 | Sobranský magazín

Sobranský Magazín
337. vydanie

28.05.2021 | Sobranský magazín

Trend vývoja epidémie covidu na Slovensku je naďalej mimoriadne priaznivý. Podľa covid automatu sa celý Sobranský okres zaradí medzi ružové okresy do 1. stupňa varovania. Zmena pod pondelka nastane pre školy a školské zariadenia, ktoré opätovne privítajú žiakov prezenčne vo všetkých ročníkoch. Bilancovať sa tu budú posledné mesiace, ktoré preverili predovšetkým samostatnosť žiakov, trpezlivosť rodičov či pripravenosť škôl.

Sobranský Magazín
336. vydanie

25.05.2021 | Sobranský magazín

Poslanci v Sobranciach majú za sebou ďalšie stretnutie mestského zastupiteľstva, na ktorom sa tentokrát prerokovalo viacero dôležitých tém mesta. Krátky súhrn si pozrite v aktuálnom Sobranskom magazíne.

Sobranský Magazín
335. vydanie

13.05.2021 | Sobranský magazín

Sčítanie obyvateľov sa stalo veľkou témou posledných mesiacov, keďže sa uskutočnilo výlučne online formou. Avšak pre tých, ktorým situácia neumožnila sčítať sa svojpomocne, začalo asistované sčítanie obyvateľstva, ktoré prebieha aj v meste Sobrance.
Partneri projektu Sobranský magazín

LEKOS logo
Sobrance logo