Sobrance.tv Logo

Sobranský magazín 2019

2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014

Sobranský Magazín
267. vydanie

26.12.2019 | Sobranský magazín

Sobranský Magazín
266. vydanie

19.12.2019 | Sobranský magazín

Predsviatočné podujatia v Sobranciach navštívime aj v aktuálnom vydaní Sobranského magazínu. Sobrančania aj tento rok v decembri robili dobré skutky. Dobrý nákup na Vianočnom bazári znova pomôže tým, ktorí našu pomoc potrebujú. Aká je história svetielok na vianočnom stromčeku, vďaka ktorým každoročne v decembri ožívajú naše domovy i ulice sa dozviete v druhej časti magazínu.

Sobranský Magazín
265. vydanie

12.12.2019 | Sobranský magazín

Prijatie jubilantov mesta i potešenie pre všetky poslušné deti v Sobranciach...aj taký bol uplynulý decembrový týždeň v našom meste.

Sobranský Magazín
264. vydanie

05.12.2019 | Sobranský magazín

Sviecam boli odjakživa pripisované rôzne vlastnosti. V minulosti nebola svieca využívaná len ako zdroj svetla, ale verilo sa, že posilňovala oslabnuté slnko a neskôr sa stala symbolom solidarity, viery a nádeje. Aj u nás, v Sobranciach, si každý rok rozsvecujeme sviečku na adventnom venci a takto štartujeme tú najkrajšiu časť roka. V meste Sobrance si každoročne nové, i staronové rodiny a hlavne tých najnovších občanov uctí primátor mesta a slávnostne ich uvíta do života.

Sobranský Magazín
263. vydanie

28.11.2019 | Sobranský magazín

V septembri tohto roka v meste Sobranciach uplynuli dva roky od zriadenia Mestskej polície, ktorá bola jednou z priorít okresného mesta už niekoľko rokov predtým. Zriadená bola 1. septembra 2017 na základe Všeobecného záväzného nariadenia o zriadení mestskej polície ako poriadkového útvaru mesta Sobrance.

Sobranský Magazín
262. vydanie

21.11.2019 | Sobranský magazín

Vzhľadom na zastúpenie marginalizovaných rómskych komunít v meste Sobrance sa aj miestna samospráva snaží realizovať opatrenia za účelom podpory integrácie príslušníkov marginalizovaných rómskych komunít. Aj naše mesto je preto prevádzkovateľom centra, kde rôzne služby, činnosti a poradenstvo využívajú nielen ľudia zo sociálne znevýhodneného prostredia, ale aj tí, ktorí sa ocitli na pokraji spoločnosti alebo potrebujú pomoc pri riešení svojich problémov. Vzniklo a pracuje na základe národného projektu pre komunitné centrá.